Arhive kategorija: Uncategorized

S juga na sjever ili obratno?

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar

Za Langobardima ka jugu

U nastavku Komentara u drugom izdanju knjige “Odakle su došli preci Crnogoraca” dr Radoslav Rotković opisuje dalju polemiku sa Stjepanom Pantelićem. “U knjizi Hrvatska krstionica Pantelić razvija tezu da su Hrvati (ne starosjedioci nego oni koji su došli u drugom … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Uncategorized | 1 komentar

Pantelićeva tvrdnja o Visli

“Iz imena slovenskih plemena koja su identifikovana na istočnome Balkanu vidi se da su zaista došla iz srednje Rusije, u kojoj se razvio ekavizam. Pojava različitih izgovora jata u spomenicima pismenosti i literature nije, naravno, vrijeme njihovoga nastanka. Pismenost je … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar

O odnosu Praslovena i Ilira

Govoreći o praslovenskim toponimima na Balkanu, dr Radoslav Rotković dalje kaže da “u Prokopija Kesarijskog, oko 550. g. nalazimo spisak Justinijanovih tvrđava. U mnogim nazivima vidi se jasan trag staroslovenskog jezika, samo što je Georgijev smatrao da su 32 moguće … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Uncategorized | 1 komentar

Dati što objektivniju sliku

Iz obimnog djela Tomislava Maretića “Slaveni u davnini” izdvojili smo djelove o praslovenskom dobu, zatim o nekim južnoslovenskim, kao i o baltičko-polapskim Slovenima, u kojima ćemo se uvjeriti da je ovaj hrvatski slavista bio rijedak poznavalac antičkih i srednjovjekovnih izvora. … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar

Herodotove dvije vrste Skita

Nitko ne treba da misli, da ćemo u ovoj knjižici sve razložiti, štogod se zna o praslavenskom narodu i o pojedinijem slavenskijem ograncima, jer bi za taj posao trebala mnogo veća knjiga, od koje bi imali korist samo oni, koji … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar

Neuri vjerovali u vukodlake

Za Skite je mislio i dokazivao češki naučnjak Šafarik, da su bili narod mongolske krvi. Kada čovjek čita Šafafikove dokaze koji su osnovani na vijestima starijeh pisaca o zvijerskom gotovo životu i gnjusnijem običajima skitskoga naroda, spreman je posve pristati … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar

Dileme o Budinima i Neurima

U ruskoj Poljskoj u guberniji Plockoj nalazi se varošica Nur i blizu te varošice izlijeva se rječica Nurec u sjeverni Bug. Ova imena Nur i Nurec drži Šafarik za sigurne dokaze, da je njegda tamo za cijelo živio narod, što … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar

Skiti se lagano posarmatili

Među lužičkijem i među južnoslavenskijem Srbima tolika je razlika, kolika samo može biti među dva slavenska ogranka, oni se govorom tako razlikuju, da bi se mogli samo s velikom mukom i to posve malo razumjeti. Tako je moglo biti već … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar

Prvi pomen izvornog imena

Slaveni sami sebe nigda i nigdje nijesu zvali Vendi (Vindi), ali treba znati, da su ih njegda tijem imenom zvali Nijemci, a gdješto ih još i danas tako zovu, i to Slovence po Kranjskoj, Koruškoj i Štajerskoj, za tijem lužičke … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar